Cookie informatie

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden

Beperking van de aansprakelijkheid

 • De informatie en de algemene adviezen en suggesties die u op onze online actualiteiten en onze nieuwsbrieven aantreft, zijn louter informatieve, algemene besprekingen en kunnen in geen geval als individueel advies worden beschouwd.
 • Bebotax aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door deze informatie te gebruiken.
 • Als u advies wenst, dient u contact op te nemen met een gekwalificeerde raadgever die u zal adviseren op basis van uw persoonlijke situatie.
 • Bebotax is evenmin verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud op externe websites die via deze website te bereiken zouden zijn.
 • De standpunten die alle gastauteurs op deze website innemen in onze nieuwsbrieven en online actualiteit zijn strikt persoonlijke standpunten en binden op geen enkele wijze noch Bebotax, noch de gastauteurs, noch de rechtspersonen en/of de organisaties waar Bebotax of deze gastauteurs deel van uitmaken.
 • Bebotax levert inspanning opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanning kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die u via deze website ter beschikking is gesteld, kan u ons steeds contacteren op info@bebotax.com.

Copyright

 • Bebotax bezit exclusieve copyright van deze website, zijn design en de volledige inhoud ervan. Gebruik van deze website, of delen ervan, in welke vorm dan ook, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Bebotax.


Het gebruik van cookies

 • Bij het bezoek aan onze website kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Wat zijn cookies? Dit zijn tekstbestanden dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u onze website raadpleegt. Men kan met een cookie niet een bepaald persoon identificeren, men kan slechts een machine identificeren
 • U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de help-functie van uw browser
 • Doordat u onze website gebruikt, gaat u akkoord met het gebruik van cookies.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

 • Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.


 
Bebotax BV
Steenweg Deinze 124 B
B-9810 Nazareth - België

+32 (0)9 384 93 39
webmaster@bebotax.com
RPR Gent afd. Gent - BTW BE 0438.569.761
Belangrijke informatie
Disclaimer
Privacy Beleid
Laatst gewijzigd : 12/09/2022